Freek Liekens

Mijn naam is Freek Liekens (31 jaar) en ik ben afgestudeerd HBO –pedagoog, ReAttach basis therapeut, en judoleraar B.

In de periode 2002 – 2006 heb ik ervaring opgedaan in activiteitenbegeleiding aan mensen met meervoudige beperkingen. Sinds 2009 ben ik werkzaam als ambulant begeleider van kinderen en jongeren met uiteenlopende (psychiatrische/pedagogische/ontwikkelingsbedreigende) problematieken. Na het behalen van mijn HBO-diploma Pedagogiek, ben ik in 2013 gestart met Pedagogische Praktijk Liekens. Vanuit mijn praktijk wil ik graag kinderen, jongeren hun directe omgeving passende ondersteuning bieden in hun ontwikkeling.

Mijn specialiteiten liggen op het gebied van:

  • hoogfunctionerende kinderen/jongeren
  • (hoog)begaafdheid
  • autismespectrumproblematiek
  • hechtingsproblematiek
  • gedragsproblematiek.
Pedagogische Praktijk Liekens

Werkwijze

Beginfase

Via contact kunt u zich aanmelden voor een vrijblijvende kennismakingsgesprek. In overleg met u wordt dit gesprek ingepland. Mocht er sprake zijn van een wederzijdse klik, dan kan er vervolgens een afspraak voor een intakegesprek gemaakt worden.

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek legt u uw situatie of problemen voor. Er worden daarnaast vragen gesteld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw gezinssituatie, de problemen die u ervaart in de opvoeding en in de mogelijke oorzaken en omstandigheden die de problemen versterken en/of in stand houden. 

Pedagogisch plan

Op basis van alle verkregen informatie, wordt er vervolgens een pedagogisch plan opgesteld. Dit plan komt tot stand in samenwerking met de directe betrokkenen.Als het pedagogische plan is afgerond en goedgekeurd, kan er gestart worden met de hulpverlening.

Evaluatie

Na afloop van ieder contactmoment, vindt er een korte evaluatie plaats. Daarnaast wordt een traject periodiek geëvalueerd. Op het einde van een traject vindt er een eindevaluatie plaats. Ook worden er follow-up afspraken gemaakt.

Doorverwijzing

Als blijkt uit de evaluaties dat er nog sprake is van een (resterende) hulpvraag, dan verwijzen we u zo goed mogelijk door naar passende hulp.