Opgroeien kan soms
best lastig zijn...

Gespecialiseerd in diverse vraagstukken

Is uw kind (hoog)begaafd? Ervaart uw kind onbegrip? Is er bij uw kind sprake van een ontwikkelingsstoornis of ervaart u andere problemen in de opvoeding of ontwikkeling? 

Pedagogische Praktijk Liekens ondersteunt uw kind en u hierin.

Geregistreerd als SKJ Jeugd- en gezinsprofessional

Wilt u gezien, gehoord en geholpen worden door een erkende professional, die beschikt over adequate ervaring, kennis en vaardigheden?

Als geregistreerd professional bied ik hulp in complexe situaties en werk ik continu aan mijn competenties.

Begeleiding kinderen thuis en op school

Ervaart u als ouder problemen in de thuissituatie, op school of beide? Heeft u als leerkracht vragen over uw leerling?

Pedagogische Praktijk Liekens biedt advisering, begeleiding en coaching aan in thuissituaties én scholen.

Visie

“Binnen de opvoeding staan kinderen centraal. Kinderen worden gezien als unieke individuen met een eigen persoonlijkheid, behoeftes, gedachten, intenties en gevoelens. Opvoeden is gericht om een kind te helpen om zich binnen zijn mogelijkheden zo optimaal mogelijk te ontplooien en te ontwikkelen tot een volwassene.”

Diensten

Soms ervaren kinderen, ouders en professionals problemen binnen de opvoeding. Ondersteuning is dan soms gewenst, bijvoorbeeld in de vorm van advies, begeleiding of coaching. Pedagogische Praktijk Liekens geeft ondersteuning middels verschillende diensten.

Advies

Pedagogisch advies aan ouders en opvoeders, in de vorm van gesprekken, gericht op het in gang zetten van een proces van verandering.

Begeleiding

Individuele begeleiding aan kinderen (vanaf 6 jaar), jongeren en jongvolwassenen, met als doel ontwikkeling en welzijn te creëren. Deze begeleiding vindt plaats in de directe omgeving.

Coaching

Coaching van ouders en professionals, met als doel om ontwikkeling te realiseren door het ontdekken en versterken van competenties.

Training & voorlichting

Op aanvraag zijn diverse trainingen en voorlichtingen mogelijk, op gebied van (hoog)begaafdheid, (hoog)sensitiviteit, autisme en hechting.

 

ReAttach

ReAttach is een kortdurende interventie voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische klachten. Door ReAttach kunt u snel emotionele problemen verwerken, zoals trauma’s, angst, burn-out en gebeurtenissen.

Weerbaarheid

Op aanvraag zijn individuele en groepstrainingen mogelijk, gericht op het vergroten van de weerbaarheid.Ondersteuning nodig met de opvoeding van uw kind?

Nieuws & tips

10 tips voor thuisisolatie met kinderen

7 gezelschapsspellen die kinderen online met elkaar kunnen spelen

Wat is autisme?

5 handige tips voor ouders als je kind gepest wordt

"Freek biedt al 6 jaar professionele ondersteuning in ons gezin. Niet alleen aan onze kinderen maar ook aan ons als ouders. Hij is betrokken en deskundig. En daar waar nodig flexibel. Hij denkt goed mee in onverwachte situaties. Laagdrempelige benadering en is een goede gesprekspartner met externe deskundigen."
Ellen